Kurznews Lawmakers pushing to make owning an unregistered p…

30 Mrz Kurznews

Lawmakers pushing to make owning an unregistered prepaid phone illegal l.xida.de/1qd7wZK